ÇEVRE & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

Beybi A.Ş., faaliyetlerinin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek ve doğayı korumak için bir dizi önlem almıştır.

Yenilebilir enerjinin efektif kullanımı firma bünyesinde sağlanmaktadır. Üretim sürecinde ortaya çıkan atıklar, usulüne uygun olarak depolanır ve geri kazanım ünitelerinde işlenerek yeniden üretim sürecine sokulur.

Tüm çalışanlarının, çevre, sağlık ve güvenlik bilincinin arttırılması ve bu politikanın yürütülmesine etkin katılımının sağlanması amacıyla düzenli eğitim programları uygulanır.