İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ

 

Beybi Plastik, İş Sağlığını korumak ve İş Güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlem almıştır;

►‘Sıfır' iş kazası için riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.

►İş kazaları ve meslek hastalıkları konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılır.

►Üretim sürecinde ve ürünlerin tasarım aşamasında insan sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak esas alınır.

►Yangın, deprem, iş kazası gibi acil durumlara göre hareket planları mevcuttur.

►İşletme sınırları içinde çalışanlarının, tedarikçilerinin ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlayacak gerekli önlemler alınır.

►İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda kanunlara uyar ve uymayanları uyarır.