SEKTÖRÜNDE İLK AR-GE MERKEZİ

Ürün ve süreç geliştirme faaliyetlerinde sektöründe öncü olmayı, katma değeri yüksek, ithal ikamesi ürünler geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı AR-GE vizyonu edinen Beybi, yetkin personelleri bir araya getirerek AR-GE merkezi kurulum çalışmalarına 2018 yılında başlamıştır.

Ar-Ge misyonumuz; insan ve çevreye duyarlı, kalite standartlarına uygun ürün ve süreç geliştirerek, sürekliliğini sağlamaktır.

Beybi Ar-Ge Merkezi, 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Desteklenmesine ilişkin kanun kapsamında Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanarak 23.10.2018 tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Ar-Ge merkezimiz, Beybi Dudullu Fabrikası içerisinde olup, 438 m2 alanı kapsamaktadır.

Ar-Ge merkezimizde Yüksek lisans, Lisans mezunu toplam 17 tam zamanlı mühendis ve teknisyen çalışmaktadır.

Ar-Ge merkezi olarak personelimizin yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapması, şirketimizce desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu destek ile Ar-Ge merkezi personelimizin eğitim seviyesinin daha da yükseltilmesi ve personel sayımızın arttırılması hedeflenmektedir.

Projelerimiz, üretim gamımız olan iş güvenliği eldivenleri (tekstil) ile ilgili olup, farklı alanlar için de projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Ar-Ge merkezimizin hedef ve stratejisi:

  • Çok fonksiyonlu, dayanıklı ve uzun ömürlü eldiven ürünlerinin geliştirilmesi,
  • Sağlık alanına yönelik medikal sarf malzemelerinin ülkemizde üretimi, 
  • Yenilikçi üretim ve teknolojilerinin geliştirilerek sanayi 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırması,
  • Çevreci ve biyo temelli polimer malzemelerin geliştirilmesi,
  • Yenilikçi tekstil materyallerinin kullanımı ile katma değerli fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi.
  • Ar-Ge Merkezi kadrosunu çalışan sayısı ve niteliği açısından korumak ve iyileştirmek,
  • Üniversite ve diğer sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak Ar-Ge yetkinliklerinin arttırılması,
  • Proses yan ürün ve artıklarının katma değerleri ürünlerin üretiminde değerlendirilmesi.