POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini sürekli sağlayacak kalitede ve uluslararası standartlara uygun ürünler sunmak temel amacımızdır.

Şirket yönetimi, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla;

 • Kalite Yönetim Sistemini Sürekli Iyileştireceğini,
 • Gerekli Tüm Kaynakları Sağlayacağını,
 • Çalışanların Eğitim Ihtiyaçlarını Karşılayacağını,
 • Çağdaş Yönetim Esaslarını Benimseteceğini,
 • Gelişen Teknolojiyi Takip Edeceğini,
 • Doğaya, Devlete, Müşteriye, Tedarikçiye, Çalışanlara Ve Rekabete Saygılı Olacağını Taahhüt Eder.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Beybi olarak amacımız; gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir çevre bırakmaktır. Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

 • Sektörümüz Için Çevre Ile Ilgili Oluşturulan Tüm Yasal Mevzuat Ve Diğer Yükümlülüklere Uymak,
 • Çevre Yönetim Sistemi Oluşturarak Tüm Gerekliliklerini Yerine Getirmek,
 • Tesislerimizden Kaynaklanan Atıkları Kaynağında Azaltmaya Çalışmak Ve Mümkün Olduğunca Geri Kazanımını Sağlamak,
 • Gelişen Teknolojiyi Takip Edip Tesislerimizin Verimliliğini En Üst Seviyede Tutarak Kayıpları Azaltmak,
 • Sürekli Iyileştirme Çalışmalarımız Sonucu Doğal Kaynak Kullanımını Minimize Etmek,
 • Tüm Çalışanlarımızı Ve Ilişkide Olduğumuz Tüm Şahıs Ve Şirketleri Çevre Konusunda Bilinçlendirmek,
 • Çevre Performansımızı Sürekli Arttırmak Ve Yeni Ürün Ile Yatırımlarımızda Da Çevresel Etkileri Göz Önünde Bulundurmak.

Bu politikanın gerekliliklerini çalışmalarımıza yansıtacağımızı taahhüt ederiz!

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Beybi olarak amacımız; tüm çalışmalarımızda önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

 • ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Şartlarını Sağlamak Ve Sürekli Iyileştirmek,
 • Tüm Faaliyetlerimizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ile Ilgili Yasal Düzenlemelere Uymak,
 • Tüm Çalışanlarımızın Sağlık Ve Güvenliğini Sağlamak Adına Eğitmek Ve Bilinçlendirmek,
 • Tüm Çalışanlarımızın, Tedarikçilerimizin Ve Ziyaretçilerimizin Oluşturulan İSG Kurallarına Uymalarını Sağlamak,
 • İşletmelerimizde Iş Kazası Ve Meslek Hastalığı Doğurabilecek Etkenleri Önceden Tespit Etmek Ve Ortadan Kaldırmak,
 • İSG Yönetim Sisteminin Performansını Ölçmek Ve Performansı Arttırmak Adına Çalışmalar Yapmak,
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek Ve Yatırımlarımızı Ona Göre Yönlendirmek,
 • Tüm Süreçlerimize Çalışanlarımızın Ve Tedarikçilerimizin Katılımını Sağlamak,

Bu politikanın gerekliliklerini çalışmalarımıza yansıtacağımızı taahhüt ederiz!

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Beybi İş Güvenliği Malzemeleri sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

 • Müşterilerimizin Beklentilerini, Şikâyetlerini, Öneri Ve Memnuniyetlerini Kolaylıkla Iletebileceği Iletişim Imkânları Sunmayı,
 • Müşterilerimizden Gelecek Her Türlü Bildirime Açık Olmayı Ve Tüm Bildirimleri Objektif Bir Şekilde, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Gizlilik, Hesap Verebilirlik, Tarafsızlık, Bütünlük, Cevap Verebilirlik Ve Güvenilirlik Ilkelerini Prensip Edinerek, Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Ile Çözüme Ulaştırmayı Ve Bu Bilgileri Etkin Şekilde Kontrol Altında Tutmayı,
 • Profesyonel Kadromuz Ve Bakış Açımızla Sürekli Iyileştirme Ve Geliştirme Felsefesini Tüm Süreçlerimizde Etkin Hale Getirmeyi,
 • Müşteri Beklentilerine, Yasal Mevzuat Ve Standartlara Uygun Çalışmayı Esas Alarak Çözümler Üretmeyi,
 • Müşterilerimize Sunduğumuz Ürün Için Güçlü, Doğru, Net Ve Devamlılık Sağlayan Müşteri-Kurum Ilişkisi Oluşturmayı, Taahhüt Ederiz!

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Beybi İş Güvenliği Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla;

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Etkinliğini Sürekli Iyileştireceğimizi,
 • Risklerimizi Sürekli Gözden Geçirip Ve Kabul Edilebilir Seviyenin Üstündeki Riskleri Kontrol Altında Tutacağımızı,
 • Çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Bilinçlerini, Farkındalık Eğitimleri Ile Artıracağımızı,
 • Yasa Ve Yönetmeliklere Tam Olarak Uyacağımızı Taahhüt Ederiz!

ENERJİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Beybi olarak sürdürülebilir kalkınma ilkesinin en temel kavramlarından biri olan enerji yönetimi konusunda işletme genelinde hassasiyet ile çalışmakta, sorumluluğumuzun farkında olarak tüm faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Enerjiyi yönetiminin verimliliğini artırmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

 • Amaç Ve Hedeflerimizi, Performans Göstergelerimiz Aracılığıyla Izleyerek Performansımızı Sürekli Gözden Geçirmeyi Ve Iyileştirmeyi,
 • Enerji Faaliyetlerini, Mevcut Enerji Kaynaklarının Etkin Ve Verimli Kullanımı Ile “Sürdürülebilir Kalkınma” Yaklaşımına Paralel Olarak Yönetmeyi,
 • Ulusal Ve Uluslararası Yasal Düzenlemelere Ve Standartlara Uymayı,
 • Enerji Yönetimi Ile Ilgili Konularda Toplum Için Faydalı Sonuçlar Elde Edebilmek Amacıyla Tüm Paydaşlarımızla Etkin Iletişim Kurmayı,
 • Enerjinin; Üretim, Iletim Ve Tüketim Aşamalarında Sürdürülebilir Bir Şekilde Verimli Kullanımı Için Kuruluş Genelinde Enerji Bilincinin Geliştirilmesi Çalışmalarını Yapmayı.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğimizi bu amaçla kaynak ayıracağımızı taahhüt ederiz!

ENDÜSTRİ 4.0 POLİTİKAMIZ

Beybi olarak amacımız; Endsütri 4.0 kapsamında tüm üretim süreçlerimizde dijitalleşmeyi sağlamaktır. Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

 • Sistem Izleme Ve Arıza Tespitinin Kolaylaştırılabilir Hale Getirilmesi,
 • Makine Ve Cihazların Birbirleri Ile Iletişim Kurmasını Sağlayacak IOT ( Nesnelerin İnterneti ) Altyapısının Oluşturulması, Geliştirilmesinin Sağlanması,
 • Bilgisayarların Öğrenme, Iletişim Kurma Ve Karar Verme Becerilerini Sağlayacak Yapay Zeka Altyapı Ve Sistemlerin Kurulması, Geliştirilmesinin Sağlanması,
 • Fiziksel Gerçeklik Ile Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Entegrasyonuna Ilişkin Altyapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesi,
 • Sistem Veya Donanımların Simülasyon Çalışmalarının Yapılabileceği Altyapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesinin Sağlanması,
 • Cihaz Bulutu Yönetiminin Sağlanması,
 • Büyük Veri Tabanı Yönetimininin Sağlanması,
 • Internet Üzerindeki Her Türlü 3. Parti Sistem Servislerininin Kullanabilmesi,
 • Son Kullanıcı Ara Yüzü Geliştirme Mekanizmalarının Oluşturulması,
 • Modern Siber Güvenlik Mekanizmalarına Sahip Olunması,
 • Yatay / Dikey Yazılım Entegrasyonunun Sağlanması,

Bu politikanın gerekliliklerini çalışmalarımıza yansıtacağımızı taahhüt ederiz!

SATIŞ POLİTİKAMIZ

Beybi olarak müşterilerimizle ilişkilerimiz, sade ve dürüstlük temeline dayalıdır. Müşteri ilişkileri yönetim anlayışımızda, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilke edinilmiştir. Müşteri memnuniyetinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için aşağıdaki maddeleri benimseriz.

 • Müşteri Odaklılık Da Sürekliliği Sağlamak,
 • Müşterilerimizin Talepleri Doğrultusunda Ürün Çeşitliliğini Arttırmak,
 • Ürün Ve Hizmet Kalitesini Artırmak,
 • Ürünlerimizin Tanınması Ve Bilinçli Kullanılmasını Sağlamak,
 • Dağıtım Kanalı Yapısını Güçlendirmek,
 • Müşteri Segmentasyon Çalışmaları Ile Sürekli Aksiyonlar Belirlemek Ve Müşteriye Temas Eden Tüm Süreçlerimizi Iyileştirmek,
 • Sadakat Sistemine Verdiğimiz Önemi Sürdürmek.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Beybi, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsuru olarak kabul etmektedir. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını öncelikle iş faaliyetlerimiz, toplum, çevre ve çalışanlarımız olarak tanımlanır. Sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirlenir.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

 • Çalışma Alanlarımızda Farklı Inanç, Düşünce Ve Görüşe Sahip Kişilerin Uyumlu Bir Biçimde Çalışmalarını Sağlamak.
 • Çalışanlarımız Arasında Dil, Irk, Renk, Cinsiyet, Siyasi Düşünce, Inanç, Din, Mezhep, Yaş, Fiziksel Engel Ve Benzeri Nedenler Ile Ayrımcılık Yapmamak.
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ilkesi Çerçevesinde Toplumumuzun Gelişimi Için Çaba Göstermek.
 • Sosyal Uygunluğun Temelinin Bilinçli Çalışanlardan Geçtiğine Inanarak Işe Alım Aşamasında Ve Çalışma Süresince Belli Dönemlerde Çalışanların Özlük Hakları, Şirket Kuralları, Çalışma Şartları Konularında Bilgilendirilerek Çalışanların Bilinç Düzeyinin Artırmak.
 • Üretimin Hiçbir Aşamasında Çocuk Işçi Çalıştırmayarak, Kanun Ve Hükümler Çerçevesinde Belirlenmiş Olan Yaş Sınırlarına Riayet Etmek.
 • Önce Şeffaflık Ilkesi Işığında Tüm Iş Etkinlikleri Ve Ilişkilerinde En Yüksek Düzeyde Dürüstlükle Çalışmak; Yolsuzluğun, Rüşvetin, Şantajın Ve Suiistimalin Her Türlüsünden Uzak Durmak.
 • Her Türlü Faaliyetimizden Doğabilecek Çevresel Etkileri Sorumluluk Bilinciyle Yönetmek.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda hedeflerimiz şunlardır;

 • Güvenli, Sağlıklı Ve Tercih Edilen Bir Işyeri Atmosferi Yaratmak,
 • Çalışanlarımıza, Müşterilerimize Ve Tedarikçilerimize Saygı Duymak Ve Değer Yaratmak,
 • Ürün Ve Hizmetler Ile Ilgili Konularda Müşterilerimize Ve Topluma Gerekli Bilgilendirmeleri Yapmak,
 • Çevreye Duyarlı Olmak,
 • Kanun Ve Yönetmelikler Çerçevesinde Iş Yapmak,
 • Sporu, Sosyal Ve Kültürel Faaliyetleri Desteklemek.